J.Š.

"Rád bych tímto poděkoval paní Iloně Schmidt za zprostředkování zaměstnání. Spolupráce s PeopleConsulting probíhala bez sebemenších problémů, rychle a profesionálně. Všem uchazečům o zaměstnání mohu tuto agenturu upřímně doporučit."

Váš názor je pro nás důležitý

Za všechny návrhy, tipy a podněty ke zlepšení i pozitivní reakce Vám velmi děkujeme. Všechny svoje názory můžete uvést zde: