Vážená paní, vážený pane,  

v následujícím textu Vám přinášíme podrobné informace o zpracování osobních údajů (GDPR). 

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.

Váš tým People Consulting

 

1. Jaké informace zpracováváme pro účely poskytování služeb společnosti People Consulting s.r.o?

Ve společnosti People Consulting s.r.o jsme k Vám otevření, a proto je pro nás důležité, abyste věděl/a, jak Vaše osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům je využíváme. Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují: jméno a příjmení, datum narození, kontaktní údaje, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a naší společností, a údaje, které zpracováváme pro splnění naší právní povinnosti nebo za účelem našich oprávněných zájmů. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte). 

V následující části Vám přiblížíme, o jaké osobní údaje jde: 

Kontaktní a identifikační údaje 

Zejména jméno, příjmení, datum nebo místo narození, poštovní adresa, telefon nebo e-mail jsou pro nás důležité, abychom měli jistotu, že kontaktujeme skutečně tu správnou osobu. 

Dále jsou to získané tituly, státní příslušnost, dosažené vzdělání včetně informací ze studia a pracovní zkušenosti a praxe, současných či všech minulých pracovních pozic, Vaše znalosti a dovednosti a Vaše požadavky na poptávané pracovní pozice. Váš životopis, který nám zašlete, nahrajete do systému nebo máte vystaven v pracovních databázích. Brigády či praxe a další souvisejících informace jsou nezbytné k tomu, abychom Vám mohli nabídnout tu správnou pracovní pozici dle Vašich preferencí a představách.

Interakce s členy společnosti People Consulting s.r.o 

Abychom předešli tomu, že Vás budeme kontaktovat vícekrát ze stejného důvodu či na stejnou pozici (o kterou např. nemáte zájem), zaznamenáváme si informace o kontaktech mezi Vámi a námi. Jde zejména o údaje, jako je datum (případně čas) kontaktu, jeho důvod,  jestli jste kontakt inicioval Vy sám, nebo my. Týká se to kontaktů přes všechny kanály – telefon, SMS, chat, pošta, e-mail, osobní setkání s našim konzultantem atd. V aplikaci k tomu určené si děláme poznámky z rozhovorů mezi Vámi a konzultanty, abychom se lépe orientovali ve Vašich potřebách. Informace, které nám sdělíte a chcete, aby zůstali diskrétní, diskrétní samozřejmě zůstanou a dále je neposkytujeme.

Informace ze sociálních sítí 

Data, která zveřejňujete na sociálních sítích, využíváme k případnému doplnění existujících informací. 

2. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

 

Údaje zpracovávané v rámci souhlasu pocházejí z více zdrojů. Nejčastěji je poskytne sám klient – tedy Vy. Informace / údaje k dalšímu zpracování vytvářejí také konzultanti společnosti People Consulting. s.r.o. (hodnocení, analýzy, reporty apod.). 

Poskytnete nám  také Vaše osobní údaje v případě, že se zaregistrujete přímo na našich stránkách.

Využíváme i další informace, které získáme o klientovi v rámci naší činnosti, z veřejných zdrojů (například veřejné seznamy a rejstříky, internetové aplikace, sociální sítě, jiné veřejné informační zdroje).

Dalším zdrojem je dotazník či zaslané informace e-mailem, písemně či sms, případně sdělené telefonicky atd.

Zároveň využíváme kontakt na referenční osoby pro ověření informací, které nám o sobě sdělíte.

3. Pro jaké účely tento souhlas udělujete?

 

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných společností People Consulting s.r.o., a to i prostřednictvím různých kanálů. Primárně se jedná o elektronické zpracování a zprostředkování zaměstnání či jiné personálně poradenské služby. 

Se souhlasem klienta zpracováváme jeho osobní údaje primárně s cílem vytvoření vhodné pracovní nabídky nebo nabídky produktů a služeb poskytovaných společností People Consulting s.r.o. Naše klienty nechceme obtěžovat zbytečnou a nevhodnou komunikací, proto shromažďované osobní údaje využíváme k tomu, abychom lépe poznali jejich potřeby a byli jim schopni nabídnout vhodné řešení.  

Ke komunikaci s Vámi využíváme široké spektrum kanálů – telefon, SMS, e-mail, komunikace přes LinkedIn, Skype, WhatsApp, atd.  

4. Komu souhlas udělujete?

 

Váš souhlas udělujete nám, společnosti People Consulting. s.r.o., se sídlem Nad Školou 404, 281 66 Jevany, jako správci pro zpracování osobních údajů. Zástupcem správce je paní Ilona Schmidt, MBA (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

5. Kdo může Vaše údaje zpracovávat?

 

Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje. 

Ve společnosti People Consulting s.r.o. jsou Vaše údaje sdíleny i s jinými subjekty, zejména potenciálními zaměstnavateli pro účely zprostředkování zaměstnání či jiné personálně poradenské služby, ale nejsou sdíleny s jinými subjekty pro marketingové účely. Ochrana Vašich osobních dat  má pro nás prioritu. 

6. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

 

Souhlas udělujete společnosti People Consulting. s.r.o. a zůstává v platnosti a účinnosti po dobu  5 let nebo do doby, než souhlas odvoláte.  

Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný souhlas. 

7. Jak můžete svůj souhlas odvolat?

 

Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat, a to kontaktem na e-mail společnosti vytvořený speciálně pro potřeby GDPR (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání nemá žádné důsledky na Vaši spolupráci s naší společností ani na využívání našich produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný. Souhlas můžete odvolat v sídle společnosti, případně na adrese její provozovny nebo na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjímečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

8. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

 

Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Máte právo na úpravu Vašich osobních údajů.

Pokud byste zjistil/a nebo se domníval/a, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn/a požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, abychom upravili nebo odstranili takto vzniklý závadný stav. Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.