HR coaching & consulting

Nabízíme našim klientům dlouholeté zkušenosti z oblasti interní i externí HR. Proto dokážeme v této oblasti, která je pro každou společnost klíčová, naše poradenské služby připravit na míru každému klientovi.

Naše služby HR coaching & consulting zahrnují:

  • Assesment center:
    simulace reálných pracovních činností v rámci skupinového výběrového řízení
  • Development center:
    získání náhledu na potenciál a rezervy jednotlivých zaměstnanců vytvoření efektivního profesního rozvoje
  • Konzultace v oblasti lidských zdrojů, asistence u pohovorů, průzkumy platů a benefitů
  • Psychologická diagnostika / analýza osobnosti
  • Zajištění celofiremní preventivní péče
  • Personální audit